หมวดหมู่: โลก

ความสัมพันธ์ยังทำให้ขนลุกซู่ได้ และก็มีข่าวลือว่าการแต่งงานของพวกเขาทำให้เกิดข้อพิพาทกับคนรอบข้างใน